UMĚLECKÁ DÍLA VKLÁDÁ ADMINISTRÁTOR, AUTOR ZAŠLE FOTOGRAFIE (velikost postačuje do 1000 kB) S NÁZVY, VELIKOSTÍ, TECHNIKOU  A CENOU. JE DOBRÉ PŘILOŽIT WEB NEBO FB stránky a něco o sobě (životopis). Případně je možná domluva osobně v GALERII VÝTOŇ, po předchozí domluvě emailem nebo telefonicky.

Podmínky prodeje jsou následující: dílo je po dohodnutou dobu vyvěšeno na Uměleckém tržišti, a je v zásadě nabízeno formou komisního prodeje, tzn. až do jeho nákupu zákazníkem zůstává majetkem autora nebo vlastníka. K ceně, kterou si autor nebo vlastník určí, připočítáváme marži, závisející na výši smluvené finální částky pro něj:

  • do 5000 Kč:             20 %
  • nad 5000 Kč:           15 %